AS Bizon Studénka je první futsalový klub založený ve Studénce na podzim roku 2002. Pro vzrůstající zájem o tento sport a velký počet členů se vedení klubu rozhodlo, že sezónu 2004/05 zahájí se dvěmi mužstvy a to:


Kromě soutěží pořádá AS Bizon Studénka také různé turnaje. Například tradiční "vánoční turnaj", který se koná v tělocvičně na základní škole Sjednocení ve Studénce koncem prosince. Dále v letních měsících turnaj v malé kopané na fotbalovém hřišti Nová Horka nebo další ve Studénce na hřišti "Za Klečkou".